FÖRETAG I SAMVERKAN


I Brålanda med omnejd finns det många företagare i förhållande till befolkningsmängd,
vilket är en styrka för alla; företagen, landsbygden och medborgarna.

 

 

Hur skapar man förutsättningar att lyckas som företagare i Brålanda?

Hur kan vi som företagare vara med och utveckla bygden?

Vi i Företagarföreningen tror starkt på att nyckelordet för svaret på båda dessa frågor är SAMVERKAN. Samverkan mellan företagare, föreningar, myndigheter, privatpersoner. Samverkan med andra organisationer och nätverk.

Allt hänger ihop: Om det finns företagare med entreprenörsanda, ett aktivt föreningsliv, trygga skolor och miljöer, välkomnande kyrkor, ett rikt kulturliv, öppna butiker, så ökar chansen att fler vill bo i Brålandabygden.

Och om fler människor vill bo här så är det fler som i förlängningen kan vara med och bidra till att göra bygden än mer attraktiv, fler som är med och engagerar sig i någon av bygdens föreningar, kyrkor eller kulturliv. Fler som kanske startar företag, fler som helt enkelt skapar förutsättningar för att vi som redan är företagare kan fortsätta att utveckla våra verksamheter.

Allt detta sammantaget är vad som allmänt brukar kallas ”EN LEVANDE LANDSBYGD”. Och vad vi kallar BRÅLANDA-ANDAN.

Flygbilden över Brålanda är tagen 2003 av Daniel Rydén. Den kan symbolisera två saker: Dels kan man titta på bilden och tänka sig att inom denna yta, ut i varje hörn och även långt utanför bildens kanter så finns det mängder av driftiga företagare. Det andra är att Brålanda-andan och känslan för bygden finns kvar även hos dom som har flyttat härifrån, Daniel är en av dessa personer.