IDÉ, VISION OCH UPPDRAG


1. Våra stadgar

”BRÅLANDA FÖRETAGARFÖRENING är en sammanslutning av företag i Brålanda med omnejd. Dess ändamål är att tillvarataga medlemmarnas gemensamma intresse, att genom lämpliga åtgärder söka förbättra de lokala villkoren för varje företags fortbestånd, att bedriva kollektiv reklam för samhället och dess näringsliv samt att befrämja vidare utveckling av företagsamheten och därigenom motverka bygdens avfolkning. Föreningen är opolitisk”

2. Vision

”Brålanda, ett samhälle med framåtanda, framtidstro och god livsmiljö för medborgare och företag”

3. Uppdrag 

Vårt uppdrag är att främja utveckling av företagen och bygden kring Brålanda. Detta innebär att vi i föreningsform, företrädesvis med ideella insatser, arbetar med aktuella frågor genom opinionsbildning, möten och fysiska aktiviteter. Syftet är att generera förutsättningar för en hållbar närmiljö och hållbara företag och därigenom göra nytta för lokalsamhället, medborgarna och företagen.

4. Kunder 

Föreningens primära kunder är medlemmar och företag i Brålanda med omnejd. Dessutom är samhället i stort, som vi verkar i, att betrakta som en kund.