För boende och besökande i Brålanda

Vi som bor och verkar i Brålandabygden blir lätt lite hemmablinda och tar för givet att alla har koll på allt, men så är det givetvis inte – Därför har vi här sammanställt en liten guide för de som vill veta mer om allt som är bra att känna till. Om ni saknar något i informationen nedan (eller om det är något som är inaktuellt eller utan allmänt intresse), hör av er till webbansvarig Torbjörn Karlsson, torbjorn@torbjornkarlsson.se, 0738-10 90 50.

 • Nya kartor har producerats i juni 2024 över Brålanda och Brålandabygden. 

 

AKTVITETER

I Brålanda samhälle och i bygden runt omkring finns mycket att göra, för stora och små.

BAD

Ett bad är alltid skönt. I centrala Brålanda finns en temperad bassäng. Vid Kroppefjälls kant finns Örssjön, och så har vi hela Vänerkusten att tillgå. Plus alla småsjöar i närheten.

 • Brålandabadet ……… (markerad på Brålanda centrumkarta)
 • Båtestöt ……… (markerad på Brålandabygdens karta)
 • Rörvik ……… (markerad på Brålandabygdens karta)
 • Sikhall ……… (markerad på Brålandabygdens karta)
 • Strömmersvik

BOENDE

Mitt emellan Göteborg och Karlstad. 

BYGDEGÅRDAR

I bygdegården finns många möjligheter till olika verksamhet och aktiviteter. 

FÖRENINGSLIVET

Här finns det härliga aktiva personer, och starka ideella krafter i många olika typer av föreningar.

 

GÅRDSBUTIKER

Lokalt och färskt från närområdet.

 • Evenstorps Gård  ……… (markerad på Brålandabygdens karta)
 • Gällenäs Grönsaker  ……… (markerad på Brålandabygdens karta)
 • Häljeruds Gårdsbageri  ……… (markerad på Brålandabygdens karta)

GÄSTHAMNAR

Lägg till med båten utmed vår del av Vänerkusten

 • Dalbergså  ……… (markerad på Brålandabygdens karta)
 • Sikhall  ……… (markerad på Brålandabygdens karta)

KALENDER

Vår ambition är att på Företagarföreningens hemsida lägga upp och kontinuerligt uppdatera med sådant som är av allmänt intresse. Hör av er till webbansvarig Torbjörn Karlsson om ni har något som borde vara med i kalendern. 

KULTUR

Att det finns tillgång till kultur av olika slag är också det en viktig del för vårt väbefinnande. 

KYRKOR

De olika kyrkorna och samfunden är viktiga för Brålanda, med sitt stora engagemang och sin aktiva roll i samhällsutvecklingen.

 • Equmeniakyrkan ……… (markerad på Brålanda centrumkarta)
 • Smyrna ……… (markerad på Brålanda centrumkarta)
 • Svenska Kyrkan ……… (markerad på Brålanda centrumkarta)

LEKPLATSER

Barnen i Brålanda har stor glädje av de lekplatser som finns. De lite större barnen och ungdomarna kan få utlopp för sin energi på Brålanda Miniarena. 

 • Centrumparken ……… (markerad på Brålanda centrumkarta)
 • Miniarena ……… (markerad på Brålanda centrumkarta)

MAT & FIKA

Vad vore livet utan mat och dryck!? Sitt ner och ät eller fika något gott med trevligt socialt umgänge. Positivt också för de näringsidkare som arbetar med stort hjärta för att vi i Brålanda skall ha ett livaktikigt samhälle, och en fortsatt levande och utvecklande landsbygd.

SAMHÄLLSNYTTA

Grundläggande service och möjligheter till kontaktytor med olika typer av myndigheter och offentliga företrädare är viktigt för bygden, och skapar den trygghet som vi som invånare i Brålanda kan förvänta oss.

SKOLOR

I centrala Brålanda och i Gestad finns det skolor för elever i årskurs 0-6. I Frändefors finns Dalboskolan för högstadieelever

SOCIALA MEDIER

Det finns flera facebookgruppen som kan vara intressanta att titta närmare på

TURISM / UTFLYKTSMÅL

Även om besöksnäringen är större längre norrut i Dalsland, så kan vi ändå sträcka på oss och vara stolta över det som finns i vårt närområde. Och det finns fler intressanta utflyktsmål i bygden än de flesta kanske tror.