MEDLEMSAKTIVITETER


Under Coronatiderna som vi nu förhoppningsvis är i slutet av så har det varit sparsamt med medlemsaktiviteter.

Vi har ändå ordnat en digital sammankomst om aktiesparande den 10 maj. Då vi lärde oss grunderna till ett sunt och framgångsrikt aktiesparande. Se i almanackan angående fler medlemsaktiviteter.

Nu blickar vi framåt och tror på ett mer öppet samhälle, och fler aktiviteter efter sommaren.

Arbetsgruppen betår av: Christel Thuresson, Peter Jacobsson och Håkan Larsson.