VÅRA ARBETSGRUPPER


I föreningen finns det många personer som är aktiva i olka arbetsgrupper. En del är starkt engagerade i en specifik arbetsgrupp, andra är med i flera grupper.

Nedan ser ni en kortfattad beskrivning av alla arbetsgrupper. Några av grupperna har egen undersida – inte för att de är viktigare än andra, utan mer för att de arbetar med frågor som kanske berör på ett annat sätt och mer detaljerad information är av intresse för fler personer.

Besöksnäring i Brålandabygen

Bygdefestgrupp

Infrastrukturgruppen

Information och Hemsida

Julbelysning

Julkommitté

Medlemsaktiviteter

Medlemsansvariga

Revisorer

Skylt E45, Scenansvariga, Lotteriboden

Sommarjobb / Ung Drive

Stiftelsen Brålanda Stationshus

Valberedning