BESÖKSNÄRING I BRÅLANDABYGDEN


Besöksnäringsgruppen är nybildad 2021. Tanken med denna grupp är att främja och utveckla besöksnäringen  i vår del av Dalsland. Och arbeta för att samla ihop information om besöksmål, boende, mat och fika. Hör av dig ifall även du vill vara med i gruppen

Arbetsgruppen betår av: Thore Johansson, Nina Nord, Kent Berntsen och Peter Jacobsson.