SAMRÅDSMÖTE – FÖP

23 aug

Tisdag 23 augusti kl 18-20 i Musik- och kulturskolans aula, Skolgatan 1B, Brålanda.

Ansvariga planhandläggare kommer gå igenom planförslaget och finnas tillgänglig för frågor/synpunkter. 

Alla är varmt välkomna dit.

http://www.vanersborg.se/bygga-bo--miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/oversiktsplanering/pagaende-oversiktsplaner/fop-bralanda.html