STYRELSEMÖTE

21 jun

Har ni som medlemmar något som ni tycker skall tas upp på styrelsemötet? Kontakta i så fall Christina Milén Jacobsson.

cmj@telia.com