Fotograf Annika Land

 

 

 

Vid årsmötet 2018-03-22 valdes följande styrelse

Ordförande               Kicki/Christina Milén Jacobsson

Vice Ordförande       Thore Johansson

Sekreterare              Åsa Edvardsson

Kassör                      Bo Pettersson

 

Ledamöter

Christel Thuresson

Ingegerd Lundgren

Jadwiga Buras

Jimmy Wressel

Joakim Asservik

 

Uppdateras inom kort med kommittér, styrgruooer, referensgrupper mm

 

 

 

 

Från ett av våra styrelsemöten

Fotograf Karolin Olsson, näringslivsutvecklare Vänersborgs Kommun